A régi Győr – ma

Győr, Kelet s nyugat közt állj hazámba, kedves őr.
Kosztolányi Dezső


Sziget
Édesanyám úgy mondta: Utazunk nagyanyádhoz, Győrbe. Nagyanyám úgy mondta: Mi Szigetben lakunk. Győr odébb van.
Ballagok a győri Korányi Frigyes téren. Gyerekkoromban, a múlt század ötvenes éveiben talán neve sem volt ennek a házak és a töltés közé szorult, fekete salakkal borított területnek. Korányi Frigyes térnek biztosan nem becézték az ott lakók. A sarkon hajdan artézi kút volt, zománcos, fedeles kannában innen hordtuk haza a vizet. Helyén ma vörösre festett tűzcsap trónol, a környékbeli házakban – ahol még és már laknak – rég bevezették a városi vizet.
 
A Rábca: ma Holt Rábca – buja növényzet, egymásba tekeredő fák, gizgaz övezte tócsa. Eltűnt a hajdani holtág, a töltés, a klinkertéglából épített kőpárkány. Az ártéri öböl, ahová hajdan, nyaranta kitereltem úszkálni, legelni nagyanyám libáit, most földdel feltöltött, megvilágított parkoló. A régi Pinnyédi híd még áll; az öreg aszfalt repedezik, a résekben gyomok virítanak, rozsda marja a híd vasszerkezetét, de a víz fölött a korlátot rikító citromsárgára festették: az éjszaka arra tántorgó részegek lássák, hol vannak, s ne potyogjanak a vízbe. Hatvan éve a nagyfiúk innen, a hídkorlátról ugrottak fejest a Rábcába. Ma öngyilkosok sem vállalkoznának erre: gyors égbe költözés helyett lassan fulladnának bele a sárba.

A gyerekkoromban néha előbukkanó, néha vízzel borított földnyelven hatalmasra nőttek a fák. A patak keskenységűvé zsugorodott folyómeder végén – ott ömlött a Rábca régen a Dunába – most gát és zsilip: és az új Pinnyédi híd. Néhány száz méterrel odébb, a hajdani Vásárhelyi Pál gyalogoshíd helyén, a Duna mosonyi ága fölött ma már a színét alkonyat után pillanatonként változtató, modern Jedlik híd ível át.

A régi töltés helyén autóút; a ma itt lakók közül talán senki nem emlékszik arra, hogy 1955-ben a töltés tetején, a kőpárkány peremén átbukott az árvíz. Sziget lakói remegtek: mindenük odavész. És miért Töltés utca a Töltés utca, ha közel s távol itt nincs is töltés?
Töltés utca 15.: felújított régi ház. Mellette a valaha jómódúak lakta régi épület ma elhagyott, düledező, gaz benőtte rom. Az „emeletes” házat – a szomszédos házat hatvan éve így nevezték az itt lakók – felújították; úgy rémlik, az üvegablakos, vasrácsos fakapu a régi.